Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Príprava kontajnerovej platformy

apr 2020 — 12821 zobrazení

Prostredie pre IS

apr 2020 — 12975 zobrazení

Páskové knižnice

apr 2020 — 13049 zobrazení

Obnova a optimalizácia infraštruktúry

apr 2020 — 12790 zobrazení

Upgrade diskovej kapacity

apr 2020 — 12950 zobrazení

Zero Downtime Backup

apr 2020 — 13059 zobrazení

Obnova a rozšírenie infraštruktúry

apr 2020 — 12356 zobrazení

Optimalizácia a konsolidácia zálohovania

apr 2020 — 12793 zobrazení

Relokácia eGov IS

apr 2020 — 12871 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS

apr 2020 — 13022 zobrazení

Príprava podkladovej infraštruktúry

feb 2020 — 12552 zobrazení