Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Príprava kontajnerovej platformy

apr 2020 — 5993 zobrazení

Prostredie pre IS

apr 2020 — 6046 zobrazení

Páskové knižnice

apr 2020 — 6077 zobrazení

Obnova a optimalizácia infraštruktúry

apr 2020 — 5891 zobrazení

Upgrade diskovej kapacity

apr 2020 — 5923 zobrazení

Zero Downtime Backup

apr 2020 — 6040 zobrazení

Obnova a rozšírenie infraštruktúry

apr 2020 — 5708 zobrazení

Relokácia eGov IS

apr 2020 — 5966 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS

apr 2020 — 6133 zobrazení

Príprava podkladovej infraštruktúry

feb 2020 — 5811 zobrazení