Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 13041 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 13250 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 13181 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 13040 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 13413 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 12911 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 13360 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 12846 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 12967 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 13349 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 12738 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 12881 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 13259 zobrazení