Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 12487 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 12735 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 12632 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 12525 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 12882 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 12393 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 12854 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 12395 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 12466 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 12788 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 12264 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 12358 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 12731 zobrazení