Segment:

Government

Zadanie:

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry

Technológia:

F5, Cisco

Riešenie:

Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Helpdesk

Činnosti / metodika:

Zabezpečenie nevyhnutných HW zdrojov, súvisiacich SW licencií a služieb pre centrálnu infraštruktúru.

Manažérske zhrnutie:

Technická podpora s reaktívnou aj proaktívnou zložkou v režime 24x7. Proaktívna zložka zahŕňa sken prostredia zameraný na výkon, bezpečnosť, dostupnosť a konfiguráciu pokrytých systémov. Reaktívna zložka definuje spôsob riešenia mimoriadnych alebo havarijných stavov, rýchlosť reakcie a odstránenie poruchy.