Segment:

Government

Zadanie:

Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB

Technológia:

DELL EMC, VMware, Veeam, Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Support 

Činnosti / metodika:

Dodávka a inštalácia HW a SW produktov na obnovu podkladovej infrašturktúry.

Manažérske zhrnutie:

Kompletná inštalácia dodaného systému podkladovej infraštruktúry pre prevádzku interných nemocničných systémov.