Segment:

Priemysel

Zadanie:U

Upgrade Exchange na 2016

Technológia:

Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Support

Činnosti / metodika:

Upgrade MS Exchange 2016 vychádzal z predložených požiadaviek kladených na funkcionalitu riešenia. E-mailové služby sú na platforme MS Exchange verzie 2010 inštalované na štyroch virtuálnych serveroch.

Manažérske zhrnutie:

Prínosom je otvorenosť MS Exchange Server 2016 voči iným aplikáciám a jeho integrácia s ďalšími produktmi. Pre používateľov je prostredie systému dostatočne príjemné a zároveň známe, takže práca s ním nevyžaduje žiadne osobitné zaškoľovanie. Microsoft Exchange Server 2016 priniesol jednoduchšiu a komfortnejšiu správu servera aj administrátorom. Jednotná platforma a spravovanie rovnakých e-mailových klientov je tak jednoduchšie.