ISO recertifikácia

Koncom novembra 2019 prešla naša spoločnosť komplexným externým auditom, ktorý realizovala nezávislá audítorská spoločnosť. V rámci auditu zameraného na recertifikáciu noriem ISO, ktoré má naša spoločnosť zavedené v rámci integrovaného systému manažérstva kvality, sme úspešne obhájili certifikát riadenia kvality. eGroup Solutions, a. s. neustále udržiava a skvalitňuje systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015, čoho výsledkom je najvyššia kvalita našich služieb.

Zároveň sme obhájili implementovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Certifikáciou zároveň pomáhame deklarovať zabezpečenie ochrany dôležitých informácií v našej spoločnosti, informácií zákazníkov, partnerov a iných zainteresovaných strán. Systém manažérstva bezpečnosti informácií zahŕňa celistvý model upravujúci hodnotenie rizík, ďalej návrh, zavedenie a riadenie bezpečnosti informácií a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom a všetkým zainteresovaným stranám.

Integrovaný systém manažérstva sme už v minulosti navrhli tak, aby zaisťoval udržanie kvality našich služieb, zvyšoval bezpečnosť prevádzky s dôrazom na ochranu dôvernosti a dostupnosti informácií a pomáhal nám riadiť procesy v spoločnosti. Aj vplyvom noriem neustále presadzujeme a zlepšujeme procesné riadenie spoločnosti, s cieľom identifikovať zlepšenia a trvalo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na info@egroup.sk