HPE Alletra


Využívajte diskový priestor ako v cloude a majte dáta stále pod kontrolou, bez ohľadu na to, kde ich máte uložené.

HPE Alletra je najnovšie on-prem diskové úložisko od HPE s najvyššou efektivitou manažmentu dát vo svojej triede. Odburáva zložitý manažment izlolovaných dátových úložísk, odomyká skutočný potenciál hybridného cloudu a optimalizuje pracovnú záťaž.Dáta sú dnes jedným z najcennejších aktív, ktoré môžu obchodné spoločnosti vlastniť. Organizácie založené na práci s dátami majú 23-krát väčšiu pravdepodobnosť, že získajú zákazníkov a 6-krát väčšiu pravdepodobnosť, že si zákazníkov udržia. S tým súvisí aj 19-krát väčšia pravdepodobnosť zisku. Dáta a správa dát je ústredným bodom každej digitálnej transformácie a otázka, ktorú si dnes väčšina spoločností kladie, je to, čo jej bráni v tom, aby sa začala riadiť údajmi a aké prekážky jej stoja v ceste.

Rola ITčka sa posúva od správy úložíska dát, k správe údajov. Zákazníci požadujú nielen mať dáta uložené, ale vyžadujú pokročilé funkcie (softvérovo definované, konvergované, objektové..)

Spoločnosť HPE predstavila novú radu inteligentných úložísk dát - Alletra, ktoré poskytujú bezprecedentné úspory a výsledky. Tie dosahujú použitím pokročilej AI nielen v konkrétnom systéme ukladania a správy, ale aj v cloudovom prostredí HPE, ktoré umožňuje masové učenie a proaktívne a prediktívne upozorňovanie na prípadné problémy.
 


•    Ukladajte dáta efektívnejšie a ušetrite na prevádzke IT. Najlepšia dátová infraštruktúra pre hybridný cloud - HPE Alletra, presunie Vaše dáta sa medzi lokálnymi úložiskami a externým cloudom bez akýchkoľvek problémov. Prístup k dátam bude konzistentný a bezproblémový bez ohľadu na ich umiestnenie. HPE Alletra zabezpečí Vaše dáta aj v cloude, umožňuje synchrónnu replikáciu pre prípadné zlyhanie hardvéru.
•    Nadčasová, odolná a maximálne agilná - dostupnosť aj počas najväčšej pracovnej záťaže. Agilita pre každú aplikáciu v celom jej životnom cykle.
•    Integrované zabezpečenie a šifrovanie podľa najnovších štandardov, bezpečná autorizácia a riadenie prístupu cez spoľahlivé pripojenie.
•    Umožňuje spustiť všetky Vaše aplikácie - vďaka adekvátnemu výkonu, odolnosti a efektivite spustíte akúkoľvek aplikáciu. Funguje jednoducho a je pripravená pre všetky špecifické požiadavky Vašich podnikových softvérov. Bezproblémová prevádzka a manažment lokálnych či vzdialených aplikácií. Vďaka NVMe zrýchli chod Vašich aplikácií.
•    Riadená umelou inteligenciou - HPE InfoSight. Vďaka najpokročilejšej umelej inteligencii pre IT infraštruktúru - HPE InfoSight, ponúka HPE Alletra jedinečnú používateľskú skúsenosť. Prostredníctvom strojového učenia vytvára prediktívny model podpory a správy, ktorý dokáže predchádzať problémom a výpadkom. Za posledných desať rokov umelá inteligencia HPE InfoSight analyzovala viac ako 1 250 biliónov dátových bodov a ušetrila podnikom viac ako 1,5 milióna pracovných hodín. Odporúčania založené na umelej inteligencii zlepšujú výkon, zaisťujú vyššiu dostupnosť a optimalizujú využitie a plánovanie zdrojov. Nové polia Alletra prebrali to najlepšie z portfólia HPE technológii. Alletra 9000 je postavená na základoch HW platformy HPE Primera, nad ktorou ”bdie” automatizácia - riadená AI, ktorá využíva bezpečnú cloudovu platformu prevzatú z Aruba Central.
•    Špičkový výkon
•    99 % úspora prevádzkového času - HPE Alletra je úzko prepojená s HPE Data Services Cloud Console. Zabezpečí, že všetky úložiská budete manažovať ako jeden celok. Rozlúčte sa s otravnými a zdĺhavými odstávkami kvôli upgradom - HPE Alletra sa nasadzuje jednoducho a behom pár minút. Aktualizuje sa bez nutnosti vonkajších zásahov. Nový systém sa automaticky vyhľadá, pripojí a nakonfiguruje. Žiadne rozsiahle výmeny zariadení - HPE Alletra sa vám prispôsobí a môže rásť spolu s Vaším biznisom. Samoinštalácie zákazníkom, aktualizácie a vlastná oprava zákazníkom.
•    Garantovaná dostupnosť - strata prístupu k dátam znamená stratu času a peňazí. Vďaka HPE Alletra môžete tieto starosti zahodiť za hlavu. Pri systéme HPE Alletra 9000 garantuje HPE 100 % dostupnosť a pri HPE Alletra 6000 99,9999 % dostupnosť.
•    Vylepšená podpora - vďaka prediktívnej a automatizovanej technickej podpore nemusíte riešiť žiadne neočakávané problémy.
•    Vďaka HPE GreenLake je dostupná ako služba (as a service) - znížte náklady na infraštruktúru. Vďaka technológii HPE GreenLake môžete HPE Alletra využívať ako službu. Neplytvajte peniazmi za nevyužitú kapacitu. HPE GreenLake Vám umožní platiť iba za skutočne spotrebované dátové zdroje. Investujte peniaze tam, kde to skutočne potrebujete vďaka flexibilnému modelu financovania IT prevádzky. Škálujte kapacitu a výkon presne podľa Vašich potrieb, alebo to nechajte na nás a pripravíme pre Vás ponuku na mieru. Manažujte Vaše IT zdroje pomocou intuitívneho používateľského prostredia založeného na softvéri dodávaného formou služby.


Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk